Οι κλιματολογικές συνθήκες

Εκτός όμως από το ανθρώπινο δυναμικό ο τόπος αυτός είναι ευλογημένος λόγω του εδάφους του και του ιδιαίτερου μικροκλίματος.
klsin
Η γη της Λακωνίας έχει μεγάλο ποσοστό ηλιοφάνειας κατά τη διάρκεια του έτους και μέτριες βροχοπτώσεις και ήπιους χειμώνες και καλοκαίρια. Οι παράγοντες αυτοί δημιουργούν ιδανικές συνθήκες για την ανάπτυξη και καρποφορία της ελιάς.