Πιστοποιήσεις/έλεγχοι

‘Οσον αφορά τους ελέγχους ποιότητας του Ταλεόν, γίνονται από εξειδικευμένα εργαστήρια ελέγχου με εμπειρία στο χώρο του ελαιολάδου.

Οι έλεγχοι που γίνονται καλύπτουν όλους τους παράγοντες ώστε το Ταλεόν τα καταστεί ασφαλές και υγιές για τον καταναλωτή. Μερικούς από αυτούς είναι: Έλεγχος για τα ποσοστά υπολειμμάτων από χημικά λιπάσματα, φυτοπροστατευτικών προϊόντων και μεταλλικών ή πλαστικών περιεκτών (ειδικών δοχείων). Επιπλέον γίνονται έλεγχοι νοθείας με άλλα έλαια όπως πυρηνέλαιο και σπορέλαιο.
content_dio
Το Ταλεόν έξτρα παρθένο βιολογικό έχει την έγκριση της ΔΗΩ του εθνικού φορέα πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων. Το προϊόν μας εξετάζεται ανά περιόδους εάν πληροί τις προϋποθέσεις και τηρούνται οι απαραίτητοι χειρισμοί από τον ελαιώνα μέχρι την τυποποίηση και τον τελικό καταναλωτή σύμφωνα με τα πρότυπα που έχουν θεσπιστεί.

Η ΔΗΩ είναι ένας εξειδικευμένος εθνικός φορέας πιστοποίησης και επιθεώρησης βιολογικών προϊόντων. Είναι ο πρώτος ελληνικός φορέας με μεγάλη εμπειρία και έγκριτο επιστημονικό προσωπικό με γνώση στην βιολογική γεωργία. Είναι μέλος της EOCC (ευρωπαϊκού οργανισμού πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων) ενώ σύμφωνα με τον κατάλογο Organic Certification Directory 2008 ο οργανισμός καταλαμβάνει την 8η θέση μεταξύ των οργανισμών πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων σε παγκόσμιο επίπεδο. Η διαδικασία ελέγχου του οργανισμού ξεκινάει από την έναρξη κάθε καλλιέργειας και συνεχίζεται σε όλα τα στάδια παραγωγής, αποθήκευσης, συσκευασίας, τυποποίησης και εμπορίας μέχρι τον τελικό καταναλωτή. Συγκεκριμένα η ΔΗΩ εκτελεί διπλάσιους ελέγχους και αναλύσεις από τον αριθμό που προβλέπει η νομοθεσία ενώ ακολουθεί τα αυστηρότερα όρια ανίχνευσης φυτοφαρμάκων σε διεθνές επίπεδο. Στόχοι του η υψηλή διατροφική αξία ,η ανθρώπινη υγεία και η προστασία του περιβάλλοντος ενάντια σε οτιδήποτε μεταλλαγμένο.