Ταλεόν βιολογικό έξτρα παρθένο

Το Ταλεόν είναι βιολογικό ελαιόλαδο που παράγεται σε ελαιώνες οι οποίοι είναι ειδικά σχεδιασμένοι ώστε να συνεισφέρουν στην αειφόρο διατήρηση του τοπίου.

Ταλεόν εξαιρετικά παρθένο ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ 1Λ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ταλεόν εξαιρετικά παρθένο ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ 3Λ /5Λ

Ταλεόν εξαιρετικά παρθένο ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ 250 ml

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ταλεόν εξαιρετικά παρθένο ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ 500 ml

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ταλεόν εξαιρετικά παρθένο ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ 750 ml

Το τοπίο του ελαιώνα αξιολογείται ώστε να προσδιορίζεται το μικροκλίμα και τα επιθυμητά χαρακτηριστικά του, καθώς επηρεάζει την φυσική κατάσταση του δέντρου και κατ’επέκταση του τελικού προϊόντος. Για τη λίπανση χρησιμοποιούνται χλωρές λιπάνσεις οργανικά υλικά (ζωικές και φυτικές κοπριές (κομπόστες), επεξεργασμένα φύκια, στάχτη, φύλλα, υπολείμματα ξύλου κ.λ.π.), ενώ περιοδικά μπορεί να απαιτηθεί η προσθήκη μικρών ποσοτήτων φωσφόρου ή καλίου σε μορφές που επιτρέπονται από κανονισμούς. Το κλάδεμα μαζί με την άρδευση συνεισφέρει σε σημαντικό βαθμό στην παραγωγικότητα του ελαιώνα.

vio

Στη βιοκαλλιέργεια της ελιάς το κλάδεμα αποτελεί μια από τις κύριες και απαραίτητες καλλιεργητικές εργασίες, γιατί με αυτό εξασφαλίζεται η κανονική καρποφορία και η μακροζωία του ελαιόδεντρου, η ανανέωση των δένδρων, η αποφυγή ασθενειών και η καλύτερη αντιμετώπιση των εχθρών της ελιάς, και η συγκομιδή με μεγαλύτερη ευκολία. Η φυτοπροστασία στη βιολογική καλλιέργεια της ελιάς αποβλέπει στην πρόληψη και αποτροπή των ασθενειών, προϋποθέτει την εκτέλεση μόνο των απαραίτητων επεμβάσεων. Μόνο όταν είναι απολύτως αναγκαίο χρησιμοποιούνται βιολογικά σκευάσματα και εντομοκτόνα (φυτικής ή ορυκτής προέλευσης), που επιτρέπονται από τον κανονισμό . Όλα συμβάλλουν αφενός στο σεβασμό του περιβάλλοντος και αφετέρου στην παραγωγή του πιο αγνού προϊόντος.

taleon2