Ψυχρή έκθλιψη/Μηχανικές μέθοδοι

Ψυχρή έκθλιψη είναι η διαδικασία παραγωγής του ελαιολάδου όταν κατά τη διαδικασία αυτή η θερμοκρασία μέσα στα μηχανήματα παραγωγής δεν υπερβαίνει τους 27οC .

Διαδικασία επεξεργασίας και παραγωγής ελαιολάδου3
Είναι ιδιαιτέρως σημαντική καθώς παράγει το πιο εκλεκτό ελαιόλαδο που μπορεί να συλλεχτεί με υψηλή θρεπτική αξία.Αυτό γίνεται διότι η ποιότητα του προϊόντος δεν επηρεάζεται από υψηλές θερμοκρασίες. Το Ταλεόν παράγεται αποκλειστικά με ψυχρή έκθλιψηδιατηρώντας την πλούσια γεύση ,άρωμα και χρώμα. Επιπλέον, η οξύτητά του παραμένει χαμηλή ενώ οι σημαντικές του αντιοξειδωτικές ουσίες όπως η βιταμίνη Ε και οι πολυφαινόλες δεν αλλοιώνονται.
Διαδικασία επεξεργασίας και παραγωγής ελαιολάδου4
Μηχανικές μέθοδοι είναι οι πλέον φυσικές και αγνές διότι περιλαμβάνουν μόνο τις επεξεργασίες της αποφύλλωσης ,του πλυσίματος, του σπασίματος, της μάλαξης και της φυγοκέντρισης. Καμία άλλη μέθοδος δεν μπορεί να δώσει προϊόν πιο παρθένο από τη φύση στο τραπέζι μας.